ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยความที่ทุเรียนไทยมีความหอมหวานและอร่อย จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาหลักๆ ที่ชาวสวนทุเรียนยังต้องพบเจอคือ ปัญหาเรื่องสภาพดินและน้ำ ที่บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ สภาพดินและน้ำที่ไม่ดี จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่จำเป็นจากในดินได้เพียงพอ พืชจึงอ่อนแอ ไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ โรคพืช และโรคแมลง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. จึงได้พัฒนาปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริม ในรูปแบบที่พืชสามารถดูดซึมได้ดี ช่วยเสริมความแข็งแรง เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และทนต่อการรุกรานของแมลง ช่วยลดค่าแรงงานและสารเคมี ที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,