พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สะเต็มศึกษา ผสมผสานความรู้เคียงคู่วัฒนธรรม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สะเต็มศึกษา ผสมผสานความรู้เคียงคู่วัฒนธรรม

continue reading »