พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว

continue reading »