พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ซังข้าวโพดสำหรับปลูกพืชไร้ดินเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ซังข้าวโพดสำหรับปลูกพืชไร้ดินเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจ

continue reading »