รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ซังข้าวโพดสำหรับปลูกพืชไร้ดินเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,