Science News – 2013/12/17

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับความก้าวหน้าของวิธีการระบุสีของดาวเคราะห์ และทำให้พบดาวเคราะห์ดวงแรกที่เป็นสีฟ้าเหมือนโลก จากนั้นไปพบกับทีมวิจัย ที่ได้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาความลับที่อยู่บนปีกผีเสื้อ ที่โครงสร้างของปีกผีเสื้อมีลักษณะพิเศษ ช่วยสะท้อนคลื่นแสง ทำให้ผีเสื้อมีสีสันสวยงาม และปิดท้ายด้วยนักวิจัยพบว่าสาเหตุที่ผู้หญิงอายุยืนกว่าและสุขภาพแข็งแรงกว่าผู้ชาย อาจเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงแก่ช้ากว่าผู้ชาย

continue reading »