Glass Rain May Give Planet Blue Hue
การสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆ นอกระบบสุริยะของเรา ถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักดาราศาสตร์ ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ข้อ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยอาจจะเริ่มพบวิธีระบุสีของดาวเคราะห์ได้แล้ว ดาวเคราะห์ดวงแรกที่เราทราบสีของมัน มีชื่อว่า HD189733b ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นสีฟ้าเหมือนโลก และสีฟ้านี้อาจจะมาจากฝน “ซิลิเกต” หรือพูดให้เห็นภาพคือ “ฝนแก้ว” นั่นเอง! งานวิจัยนี้อาศัยกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล และตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการชื่อ Astrophysical Journal Letters


Deciphering Butterflies Designer Colors
เมื่อไม่นานมานี้ นักฟิสิกส์จาก Hong Kong Baptist University ได้ทำการศึกษาผีเสื้อหางติ่งตัวผู้ 3 ชนิด ที่โดยปกติถ้าเรามองจากทางด้านบนจะเห็นปีกของทั้งสามชนิดเป็นสีที่แตกต่างกัน แต่ตอนขยับปีก เรากลับเห็นปีกของผีเสื้อทั้งสามเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ด้วยเหตุนี้ ทีมวิจัยจึงได้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาความลับที่อยู่บนปีกผีเสื้อทั้งสามชนิดนี้ โดยพบว่า โครงสร้างของปีกผีเสื้อมีลักษณะพิเศษที่ช่วยสะท้อนคลื่นแสง ทำให้ผีเสื้อมีสีสันสวยงาม และบางชนิดก็มีสีเหลือบระยับวับวาว


ระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงช่วยให้อายุยืนกว่าผู้ชาย
นักวิจัยพบว่าสาเหตุที่ผู้หญิงอายุยืนกว่าและสุขภาพแข็งแรงกว่าผู้ชาย อาจเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงแก่ช้ากว่าผู้ชาย โดยพบว่าในระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงนั้น ระดับของเม็ดเลือดขาวและไซโตคายน์ (โปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง) มีอัตราการลดลงที่ช้ากว่าของผู้ชาย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,