ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน มาตรฐาน ThaiGAP ส่งเสริมผู้ค้าทุเรียนไทย

ไอแทป สวทช. จัดอบรมการทำมาตรฐานไพรมารี่ ไทยแก็ป และไทยแก็ป ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัย และขยายตลาดได้กว้างขึ้น

continue reading »