พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ

continue reading »