พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน visionear ผู้ช่วยใหม่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน visionear ผู้ช่วยใหม่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

continue reading »