สวทช. สู้ภัยโควิด-19

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ความร่วมมือร่วมใจจะช่วยให้พวกเราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ❤️ สวทช. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คิดค้นงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งมอบ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลัง

continue reading »