ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ความร่วมมือร่วมใจจะช่วยให้พวกเราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ❤️

สวทช. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คิดค้นงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งมอบ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลัง

ข้อมูล “สวทช. สู้ภัยโควิด-19”
https://www.nstda.or.th/th/news/13099-fight-covid19-nstda

 

Tags: , , , , , , , , ,