นักวิทย์คิดให้ ตอน ระบบเขียนลายเทียนแบบอัตโนมัติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาริชกระบี่ บาติก ได้มีความร่วมมือกับโครงการไอแทป สวทช. ทำให้เกิดการออกแบบและพัฒนา ระบบเขียนลายเทียนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญการเขียนลายเทียน และทำให้สามารถเขียนลายได้ปริมาณมากในเวลาที่น้อยลง

continue reading »