ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาริชกระบี่ บาติก โดยคุณวาริช นวลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้มีความร่วมมือกับโครงการไอแทป สวทช. ทำให้เกิดการออกแบบและพัฒนา ระบบเขียนลายเทียนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญการเขียนลายเทียน และทำให้สามารถเขียนลายได้ปริมาณมากในเวลาที่น้อยลง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,