พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ช่วยผู้ประกอบการไทย ลดภาษีได้ 300%

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ช่วยผู้ประกอบการไทย ลดภาษีได้ 300%

continue reading »