พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาล ทำการเก็บข้อมูลและสรุปปัญหา เพื่อนำมาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ โดยนำ “ความต้องการของผู้ใช้” เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Human-centric design เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มจากการขึ้นลงเตียงที่มีความสูง กระตุ้นการลุกนั่งได้ด้วยเอง บ่อยๆ เพื่อลดการนอนติดเตียง

continue reading »