นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาล ทำการเก็บข้อมูลและสรุปปัญหา เพื่อนำมาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ โดยนำ “ความต้องการของผู้ใช้” เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Human-centric design เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มจากการขึ้นลงเตียงที่มีความสูง กระตุ้นการลุกนั่งได้ด้วยเอง บ่อยๆ เพื่อลดการนอนติดเตียง

นอกจากนี้ยัง ใช้เป็นเก้าอี้สำหรับพยาบาล ในการทำหัตถการ เป็นที่นั่งสำหรับญาติ รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับช่วย ในการทำกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัดได้อีกด้วย ต้นแบบอุปกรณ์นี้ ได้ผ่านการทดลองใช้ เก็บข้อมูลการใช้งานที่โรงพยาบาล และออกแบบใหม่จนได้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับทั้งที่โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยหลังผ่าตัด และที่บ้าน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,