พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียง ประเทศไทย

Real-time Captioning คือระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เป็นนวัตกรรมที่ สวทช. พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินและผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นเสียงพูด ได้ด้วยการอ่านแทนการฟังเสียง โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อให้ถอดเสียงเป็นข้อความได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ไม่ล่าช้าไปกว่าเสียงพูดที่พูดออกมาเกิน 5 วินาที และมีความถูกต้องของข้อความสูงตามข้อกำหนดของ กสทช.

continue reading »