Real-time Captioning คือระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เป็นนวัตกรรมที่ สวทช. พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินและผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นเสียงพูด ได้ด้วยการอ่านแทนการฟังเสียง โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อให้ถอดเสียงเป็นข้อความได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ไม่ล่าช้าไปกว่าเสียงพูดที่พูดออกมาเกิน 5 วินาที และมีความถูกต้องของข้อความสูงตามข้อกำหนดของ กสทช.

ปัจจุบันมีการนำระบบ Real-time Captioning ไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้ว เช่น การให้บริการคำบรรยายแทนเสียงในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10, งานแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.), และการร่วมเป็นผู้ช่วยสอนในห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,