นวัตกรรมอาหาร กลุ่ม Functional Food

ผลงาน นวัตกรรมอาหาร กลุ่ม Functional Food โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการโปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร TDG Food and Feed สวทช.

continue reading »