พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สร้างสรรค์ผ้าบาติกสวยด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สร้างสรรค์ผ้าบาติกสวยด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

continue reading »