รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สร้างสรรค์ผ้าบาติกสวยด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,