ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฟักทองพันธุ์ดี ฝีมือนักวิจัยไทย

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อ การเก็บรวบรวม และการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง เพื่อขยายผลผลิตฟักทองพันธุ์ดี มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

continue reading »