รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อ การเก็บรวบรวม และการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง ตั้งแต่การผสมพันธุ์ดอกฟักทอง ที่นักวิจัยใช้วิธีการ ตามหลักวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ คือ การนำอับเรณูจากเกสรเพศผู้ กับเกสรดอกเพศเมีย มาจับคู่ให้ผสมกัน เพื่อขยายผลผลิตฟักทองพันธุ์ดี มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

และนอกจากจะได้ผลผลิต เป็นฟักทองลูกโตแล้ว นักวิจัยก็ยังต้องนำผลผลิตฟักทองที่ได้ ไปทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ และเคมีเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งการวิเคราะห์หาความแน่นเนื้อ จากฟักทองแต่ละสายพันธุ์ การวัดค่าสีในเนื้อฟักทอง และการวัดค่าความหวานจากน้ำฟักทอง เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ให้ได้เยอะมากที่สุด และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในงานวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์ฟักทอง ต่อไปได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , ,