4 เยาวชนจากโรงเรียนนานาชาติ ค้นหาแรงบันดาลใจ และความหมายของงานวิจัยที่ สวทช.

มุมมองของ 4 เยาวชน คนรุ่นใหม่ แพท สายรุ้ง ปูแป้ง ไบรท์ จากโรงเรียนนานาชาติ Harrow International School ที่ได้มาฝึกงานกั สวทช เพราะมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ อยากที่จะเรียนรู้การทำงานกับนักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต

continue reading »