มุมมองของ 4 เยาวชน คนรุ่นใหม่ แพท สายรุ้ง ปูแป้ง ไบรท์ จากโรงเรียนนานาชาติ Harrow International School ที่ได้มาฝึกงานกั สวทช เพราะมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ อยากที่จะเรียนรู้การทำงานกับนักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต โดยได้ฝึกงานที่ฝ่ายการตลาด และได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์แห่งชาติ ทั้ง 4 ศูนย์ของ สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,