ดร.ฮีโร่ ตอน ดร.อ้าย นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนโครงการพสวท. ปี 2532

continue reading »