พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พจนานุกรมอาหารไทยในรูปแบบแอปพลิเคชัน

สวทช. ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ไทย ฟู้ด เทอมส์ พจนานุกรมศัพท์อาหารไทย ๗ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน จีน และญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้ศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

continue reading »