สวทช. ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ไทย ฟู้ด เทอมส์ พจนานุกรมศัพท์อาหารไทย ๗ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน จีน และญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้ศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

แอปพลิเคชัน ไทย ฟู้ด เทอมส์ มีการแสดงผล ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบการใช้งานเรียงตามหมวดอักษร และรูปแบบการใช้งานตามการค้นคำ สามารถแสดงรูปภาพคำศัพท์ และเล่นไฟล์บันทึกเสียงอ่านคำศัพท์ได้ รองรับผู้ใช้งานได้ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์

 

Tags: , , , , , , , , , ,