กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

พนักงาน สวทช. และประชาคม อวท. ร่วมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย “เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »