ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกวันที่ ๒๘ กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และให้เริ่มวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก เพื่อฉลองครบ ๑๐๐ ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๖ พระราชทานธงชาติไทย และเป็นความภูมิใจของคนในชาติ โดยการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช ๒๔๖๐

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง ๓ สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่า

ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

– ชาติ (สีแดง)
– ศาสนา (สีขาว)
– พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

สีทั้ง 3 สีนี้เอง คือ ที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทย

 

Tags: , , , , , , , , ,