Science Guide ตอน นครเวียงจันทน์

คราวนี้เราไปท่องเที่ยว และเรียนรู้กันไกลถึงนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปเที่ยวชมหอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย

continue reading »