ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนำทาง คราวนี้เราไปท่องเที่ยว และเรียนรู้กันไกลถึงนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปเที่ยวชมหอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย จากนั้นไปเยี่ยมชมวัดสีสะเกด ที่เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง และเป็นวัดแห่งแรกในนครเวียงจันทร์ ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมประตูชัย ปิดท้ายด้วยการเดินตลาด และรับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อของนครเวียงจันทร์ จะสนุก และน่าสนใจขนาดไหน ติดตามชมได้กับ รายการ Science Guide

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,