• Science News – 2014/03/18

  Science News – 2014/03/18

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปหาคำตอบว่า อะไรที่ทำให้จมูกของคนเรามีลักษณะที่แตกต่างกัน จากนั้นไปพบกับวิธีการแก้ปัญหาเด็กๆ ที่ไม่รับประทานผัก ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการสร้างดาวเทียมจากกระป๋องเครื่องดื่มธรรมดาๆ

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2014/01/14

  Science News – 2014/01/14

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับผลการวิจัย ที่พบว่าผู้ชายที่มีใบหน้าค่อนข้างกว้าง มีแนวโน้มที่จะคดโกง จากนั้นไปพบกับไก่ที่ออกไข่เป็นสีฟ้า และปิดท้ายด้วยการแนะนำหนังสือ และเว็บไซต์ทีเล่าถึงพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ผ่านมา

  continue reading »