ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน จับแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานชุมชน

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปดูการปฏิบัติการ จับพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานชุมชน ที่โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับสถานีอนามัยชนบท สถานีอนามัยบ้านบนเขาแก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุรี

continue reading »