ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา แต่ในประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อยู่ โดยเฉพาะสถานีอนามัยในพื้นที่ทุรกันดาน รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปดูการปฏิบัติการ จับพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานชุมชน ที่โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับสถานีอนามัยชนบท สถานีอนามัยบ้านบนเขาแก่งเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , ,