โครงการวิจัยแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

สวทช. โดย เอ็มเทคและเนคเทค ได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูง สามารถพัฒนาต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จ ความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พุ่งทะยานขึ้นแท่นอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

continue reading »