งานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอย่างไร

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างไร ปัญหาหรือปัจจัยที่สำคัญของการประยุกต์ใช้งานวิจัย ในการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบทบาทของหน่วยงานวิจัยคืออะไร

continue reading »