งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างไร ปัญหาหรือปัจจัยที่สำคัญของการประยุกต์ใช้งานวิจัย ในการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบทบาทของหน่วยงานวิจัยคืออะไร หาคำตอบได้ในมุมมองของคุณพลัฎฐ์ เลียวกิจสิริ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,