พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บ้านแห่งอนาคตจากท่อลอน HDPE

ITAP สวทช. ร่วมกับบริษัทเอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ทำวิจัยเพื่อพัฒนาท่อลอน HDPE ให้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของท่อพลาสติก ด้วยการพัฒนาสารประสานเหล็กเข้ากับพลาสติก พัฒนาสมบัติหน่วงไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเมื่อเกิดอัคคีภัย ทดลองการรับแรงท่อที่ติดตั้งภายใต้พื้นถนน และพัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมท่อ HDPE ช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มคุณภาพรอยเชื่อม

continue reading »