ITAP สวทช. ร่วมกับบริษัทเอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ทำวิจัยเพื่อพัฒนาท่อลอน HDPE ให้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของท่อพลาสติก ด้วยการพัฒนาสารประสานเหล็กเข้ากับพลาสติก พัฒนาสมบัติหน่วงไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเมื่อเกิดอัคคีภัย ทดลองการรับแรงท่อที่ติดตั้งภายใต้พื้นถนน และพัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมท่อ HDPE ช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มคุณภาพรอยเชื่อม

ปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาต่อยอดใช้ผลิตเป็นบ้านแห่งอนาคตทรงกระบอก ที่มีราคาไม่เกิน 400,000 บาท โดดเด่นเรื่องน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ทนทานต่อแดด ฝน และพายุ นำไปใช้เป็นที่พักชั่วคราว เป็นบ้านพักในรีสอร์ต สำนักงานขนาดเล็ก รวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ และยังสามารถทำระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ให้ช่วงขาดแคลนได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,