พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พอร์แมท นวัตกรรมใหม่จากเถ้าแกลบ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พอร์แมท นวัตกรรมใหม่จากเถ้าแกลบ

continue reading »