รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พอร์แมท นวัตกรรมใหม่จากเถ้าแกลบ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,