โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคุณอมรรัตน์ แสงมิ จากโรงเรียนวัดตะวันเรือง และคุณขวัญแก้ว นุ่มปั่น จากโรงเรียนคลองบางโพธิ์

continue reading »