ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน พัฒนาชาติ ด้วยงานวิจัยไทย เพื่อคนไทย

ความตั้งใจของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ผ่านงานวิจัย เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ภาคส่วนในประเทศ

continue reading »