ความตั้งใจของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ผ่านงานวิจัย เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ภาคส่วนในประเทศ ที่สำคัญ ก็เพื่อประชาชน หรือชาวบ้าน ให้สามารถนำเอางานวิจัย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ยังเป็นส่วนสำคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย และประชาชน ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้

 

Tags: , , , , , ,