พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. สร้างคน คนสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

continue reading »