พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

เนคเทค / สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ และแสดงผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร หรืองาน NECTEC ACE ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ เป็นวาระพิเศษที่เนคเทคครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

continue reading »