ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การเก็บรวบรวมพันธุ์ชา และการแปรรูปใบชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมชาครบวงจร กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีเจตจำนงเพื่อ ร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี

continue reading »