มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมชาครบวงจร กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีเจตจำนงเพื่อ ร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ตลอดจนขยายผลโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างครบวงจร

 

Tags: , , , , , , , , ,